Broschyr/Brochure: Svenska English Deutsch

Kanalutställning / Museum

Kinda Kanal Utställning

I en mindre uthusbyggnad vid Brokinds sluss har föreningen Kinda Kanals Vänner och kanalbolaget sammanställt verktyg och redskap från kanalbygget samt fotografier, ritningar och skisser. Hit flyttades museet 2005. Tidigare hade det inrymts i ett magasin på Brokinds gård där det i samband med Kinda Kanals Vänners 40-årsjubileum 2003 invigdes av dåvarande landshövding Björn Eriksson. Museet är öppet under kanalsäsongens och slussens ordinarie tider.

Kontakta Bengt Senneberg, tel 070 - 285 33 85, i Kinda Kanals Vänner (eller slussvakten i Brokind) för ytterligare information och bokning av gruppvisning.