Broschyr/Brochure: Svenska English Deutsch

Cykla längs kanalen från Landeryd till Roxen

cykla-langs-kanalenTa cykeln och upplev Stångåstråket längs Kinda Kanal. Kinda Kanal bjuder på denna sträcka på ett pärlband av platser att besöka från Landeryd i söder och ända ut till Roxen i norr – slussar, badplatser, båthamnar, parker, caféer och restauranger samt friluftsområden och vandringsleder. Linköpings kommun har arbetat målinriktat för att göra sträckan mellan Landeryd och Roxen tillgänglig och säker för både gående och cyklande. Sedan 2010 har bl a sex kilometer ny cykelväg anlagts och ett flertal broar renoverats eller byggts om. Tre nya bryggor har dessutom uppförts och tre badplatser har rustats upp. Du hittar givetvis även flera vackra platser där du kan rulla ut picknick-filten eller varför inte stanna till vid någon av de redan iordningställda grillplatserna längs vägen!